Anvendelse af cookies

Cookies er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer, og de giver os viden om brugen af siden. Vores cookies bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Hvis du ønsker at vide mere om cookies, klik her.
X Luk

Her har du muligheden for at vise PDF'en i iPaper eller hente den i PDF format.

   

Nyheder

Nyheder
28. marts 2017
Hvis du er medlem af et LO-forbund og ansat på en virksomhed omfattet af en LO/DA-overenskomst, kan du nu stemme om din nye overenskomst for de næste tre år. Læs det såkaldte mæglingsforslag her.
26. marts 2017
”Vi er grundlæggende enige i Socialdemokratiets syn på de danske vækstudfordringer. Vi bliver rigere af at investere i opkvalificering og ny teknologi – ikke ved store skattelettelser og ”kataloger af ubehageligheder”, siger LO’s formand Lizette Risgaard.
24. marts 2017
”Der er pæne lønstigninger og bedre uddannelsesmuligheder for lønmodtagerne de næste tre år. Vi tager yderligere skridt i kampen mod social dumping. Og så er 2017 året, hvor fuld løn under forældreorlov kommer ind på det private arbejdsmarked. Det er vi meget tilfredse med”, siger LO's formand Lizette Risgaard.
20. marts 2017
Lønmodtagere, der arbejder med farlige stoffer, har nu udsigt til bedre beskyttelse. ”Skridt i den rigtige retning”, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.
20. marts 2017
Undervisningsministeriet har til morgen offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. De viser bl.a., at 18,5 pct. har søgt en erhvervsuddannelse, hvilket er en minimal stigning i forhold til sidste år.
15. marts 2017
Det er i høj grad et nødvendigt forslag til styrkelse af et udhulet SKAT, som Socialdemokraterne er kommet med, siger LO-formand Lizette Risgaard.
15. marts 2017
”Lederne i den offentlige sektor spiller en vigtig rolle for velfærden og for medarbejderne”, siger LO’s formand, Lizette Risgaard, der hilser regeringens ledelseskommission velkommen.
14. marts 2017
Et tiltrængt opgør med absurde og perspektivløse ressourceforløb. Sådan beskriver LO-næstformand Ejner K. Holst de tiltag til forbedring af førtidspensions- og fleksjobreformen, som regeringen og partierne bag reformen i dag har aftalt.
10. marts 2017
”Vi er glade for, at der kommer forbedringer for a-kassemedlemmer fra årsskiftet. Det er hovedsageligt dem, der benytter sig af supplerende dagpenge, der kan se frem til ændringen. Det er positivt, at Konservative Folkeparti og Liberal Alliance foretager en kovending og bakker op om forbedrede vilkår”, udtaler LO-næstformand Ejner K. Holst.
9. marts 2017
Den danske regering har besluttet at tiltræde ILO’s protokol mod tvangsarbejde fra 2014. Det glæder LO's næstformand Arne Grevsen.
7. marts 2017
Gode lønstigninger, forbedrede forhold for børnefamilierne og seniorer, bedre indsats for arbejdsmiljø og uddannelse – og ikke mindst nye og en bedre redskaber mod social dumping. Det er de væsentlige hovedresultater i den overenskomstaftale, som 3F's byggegruppe i dag har indgået med Dansk Byggeri. Den kommer til at dække 80.000 bygningsarbejdere i Danmark.
4. marts 2017
Løn- og arbejdsvilkårene for chauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere er forhandlet på plads. I dag nåede parterne, 3F Transport og DI, til enighed om en ny, treårig overenskomst, der foruden en reallønsfremgang har fokus på social dumping, bedre muligheder for såvel seniorer som børnefamilier og på fremtidens kompetencebehov.
3. marts 2017
Arbejdsløsheden steg med 400 personer fra december 2016 til januar 2017. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 114.000 bruttoarbejdsløse, svarende til 4,2 pct. af arbejdsstyrken.
28. februar 2017
”Der er behov for at øge det offentlige forbrug, så vi kan sikre den nødvendige service i en tid, hvor blandt andet flere ældre kræver flere hænder til omsorg og pleje”, siger LO-økonom Mette Hørdum Larsen, som kommentar til Nationalregnskabet for 2016.
28. februar 2017
”Jeg er enig med Socialdemokratiet i, at vi ikke har brug for øget pensionsalder og besparelser på uddannelserne for at finansiere topskattelettelser. Derfor glæder det mig, at S i høj grad peger på uddannelse for at imødegå flaskehalse på arbejdsmarkedet”, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.
28. februar 2017
Ekspertgruppe om ungdomsuddannelser præsenterer gode og ambitiøse forslag til en mere sammenhængende uddannelsesindsats. Men de, der er allermest udfordrede, virker til at være glemt.
22. februar 2017
Det er ikke mere end et år siden, at arbejdsmarkedets parter og regeringen indgik en trepartsaftale om flere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. På den tid er der taget mærkbare skridt i retning af en bedre integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.
20. februar 2017
Den 23. februar 2017 holder LO international konference om platformsøkonomi og perspektiverne for den danske model.
15. februar 2017
Ny håndbog fra LO om konflikthåndtering i det fagretlige system
12. februar 2017
Parterne i industrien – CO-Industri og Dansk Industri – har i dag indgået aftale om en treårig forlængelse af overenskomsten på industriens område. Aftalen rummer en række gode perspektiver og konkrete forbedringer, siger LO's formand Lizette Risgaard.
10. februar 2017
Hvis unge gennemgår en erhvervsgrunduddannelse (EGU) har de større chance for at komme i gang med en ungdomsuddannelse. EGU'en øger samtidig chancen for varigt job. ”Det er gode nyheder for de unge, der har brug for et ekstra kærligt skub. EGU'n er et rigtig godt redskab for disse unge”, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.
6. februar 2017
Danskerne vil ikke gamble med kvalitet, sikker drift og medarbejdernes forhold, når private virksomheder byder ind på offentlige opgaver, viser ny undersøgelse, Epinion har lavet for LO. ”Drop det ideologiske korstog og se på, hvor det giver mening lokalt at sende opgaver i udbud”, lyder opfordringen fra LO-næstformand Nanna Højlund til regeringen.
2. februar 2017
LO-næstformand Ejner K. Holst glæder sig over, at KL med sit udspil ”Godt på vej – alle unge skal med” vil sikre en fremtid på arbejdsmarkedet for de unge, der ikke umiddelbart er klar til en ordinær ungdomsuddannelse efter grundskolen.
31. januar 2017
Arbejdsløsheden steg med 1.300 personer fra november til december 2016. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 114.600 bruttoarbejdsløse, svarende til 4,3 pct. af arbejdsstyrken.
23. januar 2017
En enlig med to børn på kontanthjælp mister i 2017 2.623,00 kr. om måneden, mens en direktørfamilie får 1.728 kr. ekstra om måneden i 2017 i forhold til 2015. ”Horribelt! Fjern det kontanthjælpsloft”, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.
20. januar 2017
”Godt, at der bliver fulgt så tæt op på erhvervsskolereformen, som der gør. Det giver mulighed for hurtigt at gribe ind, hvis det er påkrævet, så flere unge vælger erhvervsskolerne. Det er helt afgørende, da vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden”, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.
19. januar 2017
De seneste års reformer på socialområdet virker ikke efter hensigten, og fattigdomsydelserne skubber arbejdsløse længere væk fra arbejdsmarkedet. Kom og deltag i LO’s socialpolitiske statusmøde tirsdag den 24. januar 2017.
18. januar 2017
EU lægger i sin mobilitetspakke bl.a. op til at forlænge den periode, hvor udlændinge kan tage danske dagpenge med til udlandet. Det er LO og FTF skeptiske overfor. Læs LO og FTF's høringsvar.
6. januar 2017
For at undgå at flere bliver syge af at arbejde med epoxy og lignende stoffer, bør personer, der leder arbejdet med de giftige stoffer, være uddannet i at håndtere dem. Det anbefaler LO og de øvrige arbejdstagerrepræsentanter i Arbejdsmiljørådet, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen skriver ind i arbejdsmiljøloven.
5. januar 2017
Onsdag den 4. januar mødtes CO-Industri og med arbejdsgiverne for første gang for at tage hul på forhandlingerne om en ny overenskomst.
Foto Joshua Gross
5. januar 2017
Arbejdsløsheden steg med 1.100 personer fra oktober til november 2016. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. ”Der er faktisk godt gang i arbejdsmarkedet, og årsagen til den stigende arbejdsløshed er en øget arbejdsstyrke. Det seneste halve år er flere personer på integrationsydelse blevet visiteret som jobparate og indgår nu i arbejdstyrken, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.
5. januar 2017
1. januar 2017
”Overordnet en optimistisk tale med fokus på, at alle skal med og have bedre mulighed for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Men hvordan? Højere pensionsalder, besparelser på uddannelse og arbejdsmiljø er ikke svaret”, siger LO's formand Lizette Risgaard i en kommentar til statsministerens nytårstale.
31. december 2016
”Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen praler af, at kontanthjælpsloftet har sendt flere kontanthjælpsmodtagere i småjob. Men årsagen er nærmere, at der er kommet gang i økonomien. Kontanthjælpsloftet har til gengæld sendt tusindvis af familier ud i fattigdom”, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.
26. december 2016
Lønnen på direktørgangene er steget markant de seneste år, og meget mere end lønnen for de menige medarbejdere.
20. december 2016
Regeringen bryster sig af, at SKAT styrkes med 6,7 milliarder i årene 2017-2020. Men det er en voldsom overdrivelse. Der er blandt andet ikke taget højde for effekten af omprioriteringsbidraget, så reelt handler det blot om 3,8 milliarder kroner ekstra i årene 2017-2020. Altså en forskel på 2,9 milliarder kroner.
15. december 2016
Indkomstuligheden er steget markant i Danmark i de seneste 10-15 år. Dagens nye opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at den såkaldte gini-koefficient er steget med knap et halvt procentpoint siden sidste år.
13. december 2016
LO er skeptisk over for EU-Kommissionens mobilitetspakke, der bl.a. lægger op til en forlængelse af den periode, hvor udlændinge kan tage danske dagpenge med til udlandet. EU-Kommissionen har samtidig undladt at indeksere børnepengene, sådan som LO havde ønsket.
30. november 2016
BNP steg med 0,4 pct. i 3. kvartal 2016 i forhold til 2. kvartal, viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsen steg med 11.200 personer i 3. kvartal. Heraf blev der skabt 11.900 flere job i den private sektor, mens den offentlige beskæftigelse faldt med 700 personer.
29. november 2016
Øget vækst og øget beskæftigelse. Det er de optimistiske pejlemærker i LO’s nyeste prognose ”Øje på beskæftigelsen” fra november 2016.
 
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Du er nu tilmeldt
Du er nu afmeldt
Din email er ikke valid
Der er sket en fejl under tilmeldingen, du bedes prøve igen eller kontakte ml@lo.dk
Landsorganisationen i Danmark · Islands Brygge 32D · 2300 København S · T: 35 24 60 00 · F: 35 24 63 00 · E: lo@lo.dk · CVR: 31432812