Anvendelse af cookies

Cookies er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer, og de giver os viden om brugen af siden. Vores cookies bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Hvis du ønsker at vide mere om cookies, klik her.
X Luk

Her har du muligheden for at vise PDF'en i iPaper eller hente den i PDF format.

   

ILO - International Labour Organization

15. juni 2016

Den internationale arbejdsorganisation (ILO) er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO benytter en trepartsmodel, hvor regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere er medlem på lige fod.

ILO blev oprettet i 1919 som en FN-organisation og samme år blev Danmark medlem. ILO har 182 medlemslande, og arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer er medlemmer på lige fod med medlemslandenes regeringer. Trepartsmodellen er ILO’s unikke særpræg og adskiller ILO fra de øvrige FN-organer og andre mellemstatslige organisationer. Danmark deltager hvert år med en trepartsdelegation ved ILO’s Internationale Arbejdskonference i Genève i juni. LO er med i delegationen af arbejdstagere.

ILO’s hovedopgaver

  • Fastsætte internationale standarder om arbejdsmarkedsforhold ved vedtagelse af konventioner og henstillinger
  • Teknisk samarbejde som er fokuseret omkring fremme af anstændigt arbejde (Decent Work)
  • Forskning, uddannelse og information om arbejdsmarkedsforhold.

ILO’s arbejdsmetoder er dialog, rådgivning, eksperthjælp og teknisk bistand.

Du kan evt. læse mere på ILO's hjemmeside

Grundlæggende ILO-konventioner

ILO har vedtaget 188 konventioner vedrørende arbejdsmarkedsforhold. Blandt disse findes otte grundlæggende arbejdstagerrettigheder:

 
Forbud mod og afskaffelse af tvangsarbejde:
- Konvention nr. 29: Tvangs- eller obligatorisk arbejde
- Konvention nr. 105: Afskaffelse af tvangsarbejde
 
Forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde:
- Konvention nr. 138: Mindstealder for adgang til beskæftigelse
- Konvention nr. 182: De værste former for børnearbejde
 
Organisations- og foreningsfrihed og ret til at føre frie forhandlinger:
- Konvention nr. 87: Foreningsfrihed og beskyttelse af organisationsretten
- Konvention nr. 98: Organisationsretten og den kollektive forhandlingsret
 
Ligeløn og forbud mod diskriminering:
- Konvention nr. 100: Ligeløn
- Konvention nr. 111: Diskriminering (ansættelse og beskæftigelse)

Danmark har ratificeret alle de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Danmark rapporterer jævnligt til ILO om gennemførelse af ILO-konventioner ratificeret af Danmark.

Endvidere må nævnes i forbindelse med Social dumping:

- Konvention nr. 94: Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Du kan evt. læse mere på ILO's hjemmeside

 

 
Landsorganisationen i Danmark · Islands Brygge 32D · 2300 København S · T: 35 24 60 00 · F: 35 24 63 00 · E: lo@lo.dk · CVR: 31432812